Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre

 

Celldömölk Város Önkormányzata

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

igazgató

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján Celldömölk Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói (vezető állású munkavállaló) munkakörének ellátására.

A munkaviszony tartalma:

A munkaviszony az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával jön létre. A munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. A munkavégzés helye: 9500 Celldömölk Dr. Géfin tér 1.

A betöltendő munkakör megnevezése: igazgató

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Celldömölk Város Önkormányzatának felügyelete és irányítása alatt működő intézmény (költségvetési szerv). A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak szerint közművelődési intézmény, a 77. § (5) bekezdése alapján típusa: művelődési ház.

Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért. Vezetői munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített munkamegosztással végzi. Feladata az intézmény tevékenységének teljeskörű szakmai és gazdasági irányítása, szakszerű és törvényes vezetése. Közművelődési, kortárs művészeti (képzőművészet és irodalom) és közgyűjteményi feladatok ellátásának szervezése, összehangolása, az intézmény kiállítóhelyeinek működtetése, a kezelésében lévő gyűjtemények méltó bemutatása és menedzselése, a különböző művészeti ágak együttműködésének segítése, kiadói tevékenység. Az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányítói szervezetek útmutatásában foglaltak szerint.

A munkakör betöltésének feltételei:

 A javadalmazás:

A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra.

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:

A munkaviszony öt év határozott időtartamra jön létre, 2022. január.1 napjától 2026. december 31 napjáig.

A pályázathoz csatolandó iratok:

A pályázati kiírás az alábbi helyeken tekinthető meg:

-          Celldömölk város honlapja – 2021. szeptember 23.

-          Új Kemenesalja újság – 2021.október 14.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 11. 02.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat” megjelöléssel Celldömölk Város Polgármestere részére kell benyújtani postai úton vagy személyesen a 9500 Celldömölk Városháza tér 1. címre és elektronikus úton Lampért Tibor részére a lampert.tibor@celldomolk.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/4777/2021, valamint a munkakör megnevezését: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Igazgató.

 A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Farkas Gábor Celldömölk Város Jegyzője. Telefon: 95/777-810, e-mail cím: farkas.gabor@celldomolk.hu

A pályázat elbírálásának módja:

A beérkezett pályázatok előzetes szűrést követően bizottság elé kerülnek. A bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület döntést hoz.Hírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésEgyüttműködő szervek tájékoztaInformációátadási SzabályzatÁltalános tájékoztató - ÜgyfélElektronikus ügyintézési portáE-Papír szolgáltatásElektronikus Fizetési SzolgáltÜgyintézés, NyomtatványokAdó ügyekBevallási határidőkSzociális ügyekNyomtatványokKözérdekű adatokI. Szervezeti, személyzeti adaII. Tevékenységre, működésre vIII. Gazdálkodási adatokKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaJegyzői nyilvántartásokCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataHelyi rendeletek 2020Nemeskocs Község ÖnkormányzataRendeletek 2020Rendeletek 2021Ostffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendSzakrendelésekÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülésekHelyi rendeletek2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021ÁlláshelyekKemenes Vulkán ParkKMKKDokumentumokIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatKözérdekű adatokSportEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02089TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00203TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002TurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő