Akadálymentes verzió
Celldömölk Város címere Celldömölk Város honlapja dizájn elem

Pályázati felhívás - helyi, autóbuszos személyszállítás 2023

2023.04.05.

 

 


 


 


 PÁLYÁZATI KIÍRÁS


„CELLDÖMÖLK VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT,


MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA”


tárgyában indított pályázati eljáráshoz


 Nyilvános ajánlatkérés


 Fehér László

polgármester

Celldömöl Város Önkormányzata

Celldömölk, 2023. április 5.


I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) (a továbbiakban: Kiíró) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási tv.) 23. § alapján – a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendelet 5. cikkében foglaltakra, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 14. § (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel - Celldömölk város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátsásra nyilvános pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:


1) A Kiíró neve, címe, telefonszáma, e-mail elérhetősége:

Celldömölk Város Önkormányzata

9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Tel.:06/95-777-830

E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

Képviseli: Fehér László polgármester

Kapcsolattartó: Kocsis Orsolya Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal, Műszaki Iroda irodavezető-helyettes.


2) Az eljárás tárgya:

Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Celldömölk város közigazgatási területén közszolgáltatási szerződés keretében, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódóan menetrend készítés, utas tájékoztatás, jegyek és bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó, 2023. július 1. napjától hatályban lévő, a pályázati kiírás 7. sz. mellékletében szereplő menetrend szerint kell végezni.

A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételeket, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati kiírás tartalmazza.


3) A szerződés típusa:

Közszolgáltatási szerződés


4) A szerződés időtartama:

Kiíró a nyertes szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést 2023. július 1. - 2025. június 30. napjáig terjedő időszakra, 2 évre köti.


5) A szolgáltatás megkezdésének időpontja:

2023. július 1. napja


6) A szolgáltatás befejezésének időpontja:

2025. június 30. napja


7) A szerződés volumene:

951 km/hét / 1.029 km/hét, 50.717 km/év

A Kiíró fenttartaja magának a jogot arra, hogy a szerződés volumenjétől, azaz a meghatározott éves kilométertől +/- 10%-kal eltérjen.


8) A teljesítés helye:

Celldömölk város közigazgatási területe.


9) A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 15. (csütörtök) 10 óra.


10) A pályázat benyújtásának címe:

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

9500 Celldömölk, Városháza tér 1. I. emelet 105. sz. iroda


11) A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat személyesen, vagy postai úton kell benyújtani a pályázati határidő lejártáig.


Az ajánlatokat papír alapon, 1 eredeti példányban, oldalanként számozva, bekötve, összefűzve vagy összetűzve, zárt borítékban kell benyújtani.


A borítékon vagy külső csomagoláson az alábbiakat kell feltüntetni:


a) A pályázó nevét és székhelyét,

b) A pályázat tárgyát: „Celldömölk város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása”

c) „A pályázati határidő lejárta előtt nem bontható fel!” feliratot


12) A pályázatok felbontásának helye és ideje:

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

9500 Celldömölk, Városháza tér 1. földszinti tárgyaló

Ideje: 2023. június 15. (csütörtök) 10 óra


13) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

A pályázat benyújtási határidejét követően, legkésőbb 2023. június 26. napjáig.


14) Szerződéskötés tervezett időpontja:

Az eredményhirdetés időpontját követő 3 nap elteltével.


15) Elbírálás módja és szempontja:

A pályázati kiírás nyerteséről a képviselő-testület határozattal dönt.

A Kiíró a pályázatok érvényességéről a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a pályázati kiírásban előírt egyéb feltételek figyelembevételével dönt.


A bírálati szempont: a legalacsonyabb igényelt önkormányzati támogatás összege (Ft/km), az ellentételezés ÁFA mentes.

A Kiíró az igényelt önkormányzati támogatás összegénél figyelembe veszi a jelen pályázati kiírás 9. sz. melléklete szerinti sávos üzemanyag mátrix alapján az üzemanyagár változását. A Kiíró azzal a pályázóval köt közszolgáltatási szerződést, aki a 2023. július 1. napjától hatályban lépő, jelen pályázati kiírás 7. sz. mellékletében szereplő menetrenden alapuló hasznos kilométerkibocsátás figyelembe vételével a legalacsonyabb ellentételezésre tesz ajánlatot jelen pályázati kiírás 9. sz. melléklete szerinti sávos üzemanyag mátrix 671 Ft-695 Ft/liter gázolaj árra vonatkozóan egy hasznos kilométerre vetítetten.(Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján közzétett, az üzemanyagárakról szóló közleményben 2023. március hónapra megadott gázolaj piaci ár 686 Ft/l, a közlemény jelen pályázati felhívás 10. sz. melléklete)


16) A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:

A teljes pályázati dokumentáció, azaz a pályázati felhívás és pályázati kiírás, a kocsis.orsolya@celldomolk.hu e-mail címre küldött megkereséssel igényelhető.


A Kíiró a megkeresést követően legkésőbb 2 munknapon belül megküldi a teljes pályázati dokumentációt az igénylőnek.


17) Részvétel feltételei

A Pályázati kiírás „Az ellátandó közszolgáltatási tevékenység, minimális közszölgáltatási követelmények és alkalmassági feltételek” című része tartalmazza a részvétel részletes feltételeit.

 

dizájn
címer
Celldömölk

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

készítők cellkabel peWeb