Akadálymentes verzió
Celldömölk Város címere Celldömölk Város honlapja dizájn elem

Álláspályázat - Óvodavezető

2023.03.24.

 

 

 

 

 

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
CELLDÖMÖLK ÉS KÖRNYÉKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

óvodavezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvoda pedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint.

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 1-től 2028. július 31-ig szól.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes

Munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Celldömölk

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatban további információt: Szalai-Ziembicki Dóra nyújt, a 06/95/777-809-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (9500 Celldömölk Városháza tér 1.) Kérjük a borítékra feltüntetni: C/17571/2023 Óvodavezetői pályázat

- Személyesen: Fehér László elnök, Vas vármegye, 9500 Celldömölk Városháza tér 1.

Feltételek, Előnyök:

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

 

Elvárt végzettség/képesítés:

- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Óvodapedagógusok képzése,

Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség

 

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- felsőfokú képesítés, óvodapedagógusi végzettség

- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

- annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás alatt.

  

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

- önéletrajz

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

- adatkezelési nyilatkozat

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- vezetői program

- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.24. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A véleményezési eljárást követően a Celldömölk és környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.30. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Celldömölk Város Honlapja: www.celldomolk.hu valamint az Új Kemenesalja újság

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.24.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

dizájn
címer
Celldömölk

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

készítők cellkabel peWeb