Akadálymentes verzió
Celldömölk Város címere Celldömölk Város honlapja dizájn elem

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023.

2022.09.28.

 

 

Meghirdetésre kerül a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023.

 

A CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELHÍVJA A FIGYELMET,

HOGY 2022. NOVEMBER 2. ÉS 4. KÖZÖTT IGAZGATÁSI SZÜNETET TART.

 

 

A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK IDŐBEN LEADÁSA ÉRDEKÉBEN

ÜGYELET KERÜL MEGTARTÁSRA 2022. NOVEMBER 2-ÁN ÉS 3-ÁN 8 ÉS 12 ÓRA KÖZÖTT.

 

Celldömölk Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához. A pályázatokat elektronikus kitöltés után a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani papír alapon.

 

A pályázatok rögzítésének és benyújtásának határideje: 2022. november 3.


Az „A” típusú pályázatra a celldömölki lakóhelyű, felsőoktatásban tanuló hallgatók pályázhatnak. A „B” típusú pályázatra a celldömölki lakóhelyű, a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, akik felsőoktatási intézményben kívánnak továbbtanulni a következő tanévtől.

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció után kell kitölteni, majd onnan kinyomtatva a szükséges mellékletekkel együtt (egy főre jutó jövedelem igazolására szolgáló iratok, hatósági bizonyítvány az egy háztartásban élők számáról, pályázó és testvér részéről hallgatói jogviszony-igazolás vagy iskolalátogatási igazolás, a pályázó lakcímkártya másolata, igazolás tartós betegségről, fogyatékosságról) papír alapon, aláírva kell benyújtani az önkormányzati hivatalban. A pályázói felület elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a részletes pályázati kiírás megtalálható a cikk végén letölthető formátumban. Kérjük a pályázókat figyelmesen olvassák el!


A pályázattal kapcsolatos ügyintézést Szalai-Ziembicki Dóra oktatási szakreferens végzi (Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 110., tel: 95/777-809, e-mail: ziembicki.dora@celldomolk.hu) hétfő, szerda, csütörtök napokon 8–12, valamint 13–16 óra között, illetve kedden 8–12 óra között.

 

"A" típusú pályázati kiírás - MINTA pályázati űrlap

 

"B" típusú pályázati kiírás - MINTA pályázati űrlap

dizájn
címer
Celldömölk

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

készítők cellkabel peWeb