Akadálymentes verzió
Celldömölk Város címere Celldömölk Város honlapja dizájn elem

Barnakőszén igényfelmérés

2022.09.21.

 

 F E L H Í V Á S

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködésével a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag-igények kielégítése érdekében felméri a lakosság barnakőszén szükségletét.


Kérjük, hogy azok a lakosok, akik barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, a fűtési szezonban felhasználni tervezett barnakőszén mennyiségét
2022. szeptember 28-án (szerdán) 16 óráig

jelezzék a mellékelt letölthető nyomtatványon.

A nyomtatványt a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal portáján lehet leadni, vagy a celldomolk@celldomolk.hu emailcímre megküldeni.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

A bejelentésben kérjük megjelölni a bejelentő nevét, a háztartás címét és a felhasználni tervezett barnakőszén mennyiségét mázsában kifejezve.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást.


Farkas Gábor jegyző

dizájn
címer
Celldömölk

Minden jog fenntartva

Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu

készítők cellkabel peWeb