Celldömölk Város Honlapja

Ugrás a menüre

 

Celldömölk Város Önkormányzata

                       a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kemenes Vulkán Park
igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022.január 1-től – 2026. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

9500 Celldömölk, Sághegyalja körút 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szervezi a látogatóközpont üzemeltetési feladatait. Figyeli az intézmény részére kiírt pályázatokat. Szervezi az intézmény programjait, részt vesz azok lebonyolításában. Marketing tevékenységet végez. Felel az intézmény költségvetéséért. A munkáltatói jogkört gyakorolja az intézmény dolgozói fölött. Ellátja az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatokat. Vállalja a feladatbővüléssel járó teendők ellátását, idegenforgalmi népszerűsítését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskolai végzettség,

•        Idegennyelv ismeret

•         Szakmai tapasztalat: - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 02.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalai-Ziembicki Dóra nyújt, a 0695777809 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Postai úton, a pályázatnak a Celldömölk Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/6056/2021, valamint a munkakör megnevezését: Kemenes Vulkán Park Igazgató.

•     Elektronikus úton Lampért Tibor részére a lampert.tibor@celldomolk.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok előzetes szűrést követően a bíráló bizottság elé kerülnek. A bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület döntést hoz. Elfogadás esetén az állás 2022. január 01-től betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december. 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Celldömölk Város honlapja – 2021.szeptember 23.

•         Új Kemenesalja – 2021. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.celldomolk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 30.

 Hírek
Cikkek
Közös Önkormányzati HivatalA hivatal vezetéseÜgyfélfogadásKözös Önkormányzati HivatalJárási Hivatal - OkmányirodaTelefonkönyvE-ÜgyintézésEgyüttműködő szervek tájékoztaInformációátadási SzabályzatÁltalános tájékoztató - ÜgyfélElektronikus ügyintézési portáE-Papír szolgáltatásElektronikus Fizetési SzolgáltÜgyintézés, NyomtatványokAdó ügyekBevallási határidőkSzociális ügyekNyomtatványokKözérdekű adatokI. Szervezeti, személyzeti adaII. Tevékenységre, működésre vIII. Gazdálkodási adatokKözbeszerzésHirdetményekNemeskocsMesteriMersevátOstffyasszonyfaJegyzői nyilvántartásokCímkezeléssel érintett címekMersevát Község ÖnkormányzataMesteri Község ÖnkormányzataHelyi rendeletek 2020Nemeskocs Község ÖnkormányzataMagyar Falu ProgramRendeletek 2020Rendeletek 2021Ostffyasszonyfa Község ÖnkormáAktuálisBemutatkozásPolgármesteri köszöntőVárosunk történeteVárosvezetésEgyházakRómai Katolikus EgyházEvangélikus EgyházReformátus EgyházHelyi buszmenetrendSzakrendelésekÓvodaÉrtéktárCelldömölki Értéktár BizottságCelldömölki ÉrtéktárJavaslat az értéktárbaKapcsolatKözérdekű adatokOrvosi ügyeletÖnkormányzatVárosvezetésKépviselőtestületBizottságokTestületi ülésekHelyi rendeletek2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021ÁlláshelyekDokumentumokRendezési terv módosításIngatlanokIntézményekKMKKKresznerics Ferenc KönyvtárKemenes VulkánparkGazdasági társaságokTársulásokKisebbségi ÖnkormányzatKözérdekű adatokSportEU-s pályázatokEsélyegyenlőségi akciók és szeÖnkormányzati épületek energetCBG energetikai felújításaKözösségi Közlekedés fejlesztéNapelemes rendszer telepítéseCelldömölk szervezetfejlesztésIvóvízminőség javítás KEOP Izsákfa városrész KEOP projektCBG akadálymentesítéseKompetencia alapú nevelésA közösségi tér megújítása Polgármesteri Hiv. szerv. fejlVulkán parkOrvosi rendelő korszerűsítéseMűsz. Szki. akadálymentesítéseEsélyegyenlőségi programXXI. századi isk. megteremtéseTanulói Laptop ProgramVörösmarty utcai óvoda felújítInfokommunikációs technológia Széchenyi 2020TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02089TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00611TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00612TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00531TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00203TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00052TOP-7.1.1-16-2017-00103KEHOP-2.2.1-15-2015-0001TOP-5.2.1-15-VS1-2016-00001TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00006TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00043TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00044TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00011TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00008 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0066TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00010TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002TurizmusVulkán fürdőNevezetességek, látnivalókSág hegyTourinform irodaSzálláshelyekVendéglátásSzabadidő